The current position: Home > Corporate Governance > Leadership
Leadership

Chairman of the CompanyHan Guangde

ViceChairman of the CompanyChen Zhongqian

Executive DirectorHan GuangdeChen ZhongqianChen LipingSheng JigangXiang HuimingChen Ji

Non-executive DirectorShi Jun

Iindependent Non-executive DirectorWang YichuMin WeiguoLiu RenhuaiYu Shiyou

Chairman of the Supervisory Committee of the CompanyWu Guangjun

SupervisorFu XiaosiZhu Zhengfu

Employee SupervisorMai RongzhiZhang Shan

General ManageChen Liping

Secretary to the BoardLi Zhidong

Chief Financial OfficerHou Zengquan

Copyright & Privacy | Q&A | Site Map | Contact Us | Complaints & Enquiries
CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited All Rights Reserved
Address: 40 South Fangcun Main Road, Liwan District, Guangzhou Postal Code:510382
Tel:020-81891712 Fax:020-81891575
Support Unit: China Shipbuilding IT Co., Ltd Address: No. 5, Yuetan North Street, Xicheng District, Beijing
Tel: 08610-59518822 Fax:+8610-59517959 Email:clients@shipbuilding.com.cn